Jonas Arnqvists vapensköld

 

HemErik ArnqvistPersonerBilderHeraldik

 

Google

Erik Arnqvist (1769 - 1851)

Vid mitten av 1700-talet bröt stora krig ut i i Europa och Amerika med aktörer som Preussen, Frankrike, England, Ryssland och Österrike med bland annat sjuårskriget (1756-1763). I Sverige kallas perioden frihetstiden eftersom riksdagen hade förhållandevis stor makt. Adolf Fredrik hade utsetts till kung 1751 men förblev relativt maktlös fram till sin bortgång 1771 d?han efterträddes av sin son Gustav III.

Gustav III:s statsvälvning

När Gustav 1772 genomför sin s?kallade statskupp, med en regeringsform som upphäver alla grundlagar och återför makten till kungen, är Erik Ersson Arnqvist tre år och leker p?gården i Österaln?utanför Örnsköldsvik. Samma år är "Nordens Gibraltar", Sveaborg utanför Helsingfors som d?var en del av Sverige, i det närmaste färdig. P?sommaren 1780 sluts en överenskommelse med Danmark och Ryssland om väpnad neutralitet. D?har de engelska kolonierna 1776 hunnit utropa de Förenta Staterna och filosofer och politiker ifrågasätter kungamakten som styrelseskick. Drygt tio år senare skakas Frankrike av en revolution där monarkin faller och republik etableras. Gustav III är skärrad.

 

Flottans upprustning och svensk-ryska kriget

Under 1770 och 1780-talen byggs både den svenska örlogsflottan och skärgårdsflottan upp. Den senare består av lättrörliga fartyg som slupar och galärer som skulle försvara kustområden och operera i skärgården.

I slutet av 1780-talet söker Gustav III uppn? en gränsrevision i öster och i juni 1788 inträffar en gränsincident mellan vid den finsk-ryska gränsen, sannolikt framprovocerad p?kungens order. Begränsade krigshandlingar och sjöslag mellan ryska och danska ?ena sidan och svenska trupper ?andra sidan äger rum 1789. Skärgårdsflottan upprustas kraftigt till 394 fartyg.

Erik flyttar till Härnösand

Samtidigt, arton år gammal, 1785-89 går Erik p?Härnösands trivialskola. Följande år trappas krigshandlingarna upp. Erik värvas som båtsman vid rote nr 7 från Härnösands stad under soldatnamnet Eric Hafberg. Uniformen var bl?vadmalskläder med gul uppfodring p?tröjan.

 

Viborgska gatloppet

År 1790 har skärgårdsflottan avancerat långt in i finska viken samtidigt som örlogsflottan konfronterar den starka ryska eskadern utanför Kronstadt. Svenska örlogsflottan förenar sig med skärgårdsflottan utanför Viborg och hastigt och lustigt befinner sig både kungen och hertig Karl inklusive stora delar av både svenska skärgårds- och örlogsflottorna instängda av bland annat 50 ryska linjeskepp. En av de instängda svenskarna var Erik som tvingades dricka havsvatten utblandat med vinäger samtidigt som matransonerna skurits ner en tredjedel.

 

Läget föreföll hopplöst för svenskarna som varit belägrade nästan en månad när de den 3.e juli 1790 inledde ett av världshistoriens dittills största sjöslag. Vinden blåste nu friskt nordost, svenskarna satte segel och bröt igenom den ryska linjen. Kungen följde skärgårdsflottan i en öppen kanonslup där en av roddarna p?den kungliga slupen var Erik. Slupen bröt igenom de ryska linjerna med den kungliga fanan tydligt vajande i fören och drog p?sig fiendens korseld. Både fanan och en av de bakre roddarna träffades. Efter genombrytningen steg kungen över till chefsgalären Seraphimsorden. Utbrytningen kom att kallas Viborgska gatloppet och ögonvittnesmålningar av Schoultz, som tydligt visar slupen med kunglig flagg, finns att bese i hertig Karls slott Rosersberg utanför Stockholm.

 

Läs mer om Viborgska gatloppet p?Wikipedia (läs källkritiskt).

 

Läs mer om Rosersbergs slott p? Statens fastighetsverks webbplats eller hos Kungl. hovstaterna.

 

Skärgårdsflottorna drabbar samman vid Svensksund

Kvar p?sina båtar fanns dock alla sjömän och en vecka senare stod det stora slaget vid Svensksund som utkämpades mellan skärgårdsflottorna där Eriks rote ingick. Slaget, som blev en stor svensk framgång, har kallats "den svenska flottans största glans". Hemkommen till Sverige samma höst erhöll Erik medalj. Med största sannolikhet rörde det sig om medaljen "Tapperhet till sjöss" i silver eller guld, och äropenning p?25 riksdaler årligen. Tv?år senare blir Gustav III offer för en konspiration och mördas av Jakob Johan Ankarström. Den 13:årige Gustav IV Adolf efterträder sin far med hertig Karl som förmyndare. 

 

Medaljer och ordnar kan man se p? Kungl Myntkabinettet i Gamla stan i Stockholm.

Åter i Sverige - flytten till Junsele

Mo kyrka, JunseleErik byter till namnet Arnqvist och återvänder till Själevad men flyttar 1794 till byn Eden och Junsele där han får tjänst som klockare. Här träffar han Sara som han gifter sig med i gamla kyrkan i Mo by den 6:e april 1795. Erik är d?25 år och Sara 30. Senare samma år får paret sin första dotter Maria Christina. Tre år senare föds Catharina Helena och sonen Per-Erik Arnqvist föds 1806.

Napoleonkrigen rasar och krig bryter återigen ut mellan Sverige och Ryssland. Den östra rikshalvan dvs Finland förloras 1809. Gustav Adolf avsätts och emigrerar till Schweiz. En ny regeringsform antas 6 juni och hertig Karl utropas till kung Karl XIII. Fem år senare 1814 ingår Norge i union med Sverige.

Sista dottern Anna Brita föds 1810 och året därp?lämnar Arnqvists Junsele för Tåsj? nära Dorotea i jämnhöjd med Ume?cirka 8 mil fågelvägen från norska gränsen. Även här blev Erik klockare och bosatte sig i byn Kroknäset. Det omtalas att Erik även hjälpte byborna att skriva juridiska inlagor. Enligt samtida utsagor var Erik som klockare och gammal krigshjälte utrustad med "enorma kroppskrafter". I boken Gamla Tåsj?beskrivs Erik som "en lång, krokig gubbe med grön rock och medalj."

Flytten till Åsele

Sonen Per-Erik blev sockenskrivare vilket uppges ungefär motsvara ordförandeskapet för en kommunal nämnd.  Per-Erik gifte sig i Dorotea med Märta Cajsa Mårtensdotter. De fick sin tredje son Per Jakob 1840, året d?Sverige-Norge, efter att ha styrts mer eller mindre allenarådande av Karl XIV Johan sedan 1812, fick en modernare "riktig" regering och lagstadgat kommunalt självstyre. Oskar I tog över tronen i Sverige-Norge 1844 sedan Karl XIV Johan avlidit vid 81 års ålder.

 

Anna Brita gifter sig 1836 och flyttar till Västansj? Per-Erik flyttar med sin stora familj 1848 cirka nio mil nordöst till Västansj?i Åsele. Även Erik och Sara flyttar med. Erik har d?nått den aktningsvärda åldern 79 och Sara 83 år. Erik går bort tre år senare, 4 mars 1851 och Sara 1853. Innan han dog ska han ha överlämnat tapperhetsmedaljen till Per-Erik.

 

Läs mer om Eriks Arnqvists släkt

 

Epilog

Eriks pappa och mamma kom från Alnötrakten. När Erik går i skola i Härnösands uppges han vara inskriven under namnet Erik Alnqvist. Kan det vara s?att Erik tagit namnet efter sin hemtrakt eller använde Erik Ersson namnet "Arnqvist" redan under skoltiden och "Alnqvist" är en felskrivning (ett inte ovanligt fenomen)?

 

upp

 

http://www.moebius.se

Hemligheterna bakom studentföreningen Möbius i Uppsala

Matematik- och datastudenterna i Uppsalas kultförklarade förening uppstod som en rebellrörelse.

 

http://www.vansbrosim.nu
Vansbrosimningen, folkligt, festligt i gummi

Kan du simma 3000 meter och gillar gummidräkter s?är Vansbrosimningen ett hett tips inför sommaren.

 

      Samurajhuvud

Kamon - traditionell japansk grafisk design

De japanska familjevapnen - kamon - är symboler med fascinerande grafisk design.

 

     Gammalt tecken för sake

Sake - upptäck mångfalden i det japanska risvinet

De kanske vanligaste missuppfattningarna är att sake är brännvin och att det måste värmas.

Copyright © Jonas Arnqvist, 2003-2007 epost

tag heuer replica | cartier replica sale | hublot replica | replica rolex sale